ارتباط با ما


ارسال هرگونه مستندات پژوهشي به اداره كل تحقيق و توسعه از طريق سامانه طرح‌هاي پژوهشي امكانپذير است و به مستنداتي كه از روش‌هاي ديگر ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
آدرس پستي: تهران, خيابان جلال آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، شماره 129، ساختمان شماره 1 بانك کشاورزي، طبقه چهارم
كد پستي: 94316-14459
پست الكترونيك: R-D@agri-bank.com
صفحه ابرمتني: http://www.agri-bank.com/RANDD
ارتباط مستقيم با اداره: 88232460
دورنگار: 88232461
تاريخ بروز رساني: 16/05/1390


حق انتشار اطلاعات براي بانك كشاورزي محفوظ است    1388
info@Agri-bank.ir